Logo

Zasady bezpieczeństwa podczas rozgrywania turniejów w czasie epidemii COVID-19

Utworzono: piątek, 04, wrzesień 2020 11:27

REKOMENDACJE POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ROZGRYWANIA TURNIEJÓW W OKRESIE WZMOŻONEJ TRANSMISJI KORONAWIRUSA W POLSCE

Celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz kibicom, organizator zawodów jest zobowiązany bezwarunkowo stosować się do obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzonych przez władze sanitarne. Prosimy w związku z tym o bieżące i dokładne monitorowanie sytuacji prawnej obowiązującej w regionie, w którym są przeprowadzane zawody, w tym także dotyczącej zasad przebywania oraz zajmowania miejsc przez publiczność na terenie obiektów sportowych.

Poniżej, dodatkowo zwracamy uwagę na zasady dotyczące organizacji zawodów tenisa stołowego, które powinny zostać uwzględnione przez organizatora w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa uczestnikom oraz kibicom zawodów.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Hala sportowa oraz pozostałe pomieszczenia:
 3. Organizacja zawodów:
 4. Medale, puchary, nagrody rzeczowe itp. powinny być zdezynfekowane przed wręczeniem;
 5. Zaleca się aby wszyscy uczestnicy ceremonii mieli zakryte usta oraz nos (maseczka lub przyłbica ochronna) oraz powinny zachować odpowiedni dystans;
 6. Zawodnicy oraz sztab szkoleniowy:
 7. Powiadomić  o tym fakcie organizatora;
 8. Organizator jest zobowiązany niezwłocznie skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
 9. Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.
 10. Sędziowie:
 11. Kibice:

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.