Turniej 2020 ITTF Challenge Polish Open odwołany


Ze względu na nadzwyczajne okoliczności wywołane pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, turniej 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open zostaje bezzwłocznie przerwany.

Arena Operator Sp. z o.o. na której obiekcie rozgrywany był turniej, kierując się zaleceniami naczelnych władz państwowych i samorządowych oraz w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Polski, w trybie natychmiastowym wypowiedziała umowę wynajęcia obiektu. Wskazane powyżej okoliczności świadczą o wystąpieniu siły wyższej, czyli zdarzenia nadzwyczajnego któremu w żaden sposób nie można zapobiec.

Turniej 2020 ITTF Challenge Gliwice Polish Open nie będzie kontynuowany.
Dalsze informacje zostaną przekazane w późniejszym czasie, po konsultacjach z Międzynarodową Federacją Tenisa Stołowego.

Dariusz Szumacher
Prezes Zarządu
Polskiego Związku Tenisa Stołowego