pingla-e1674584755511

Dane dzieckaDane klubu


FakturaPobierz Informację o administratorze danych

Aby złożyć wniosek należy wypełnić każdą pozycje.

Potwierdzenie rejestracji wysyłane jest drogą mailową.

Informacje dotyczące zamówienia obiadów:

Obiad w stołówce przy hali sportowej – koszt 40 zł, płatne w dniu zawodów

Osoby zainteresowane zakupem obiadu prosimy o przesłanie zamówienia na adres mailowy edyta.skoczen@bogoriagrodzisk.pl, tel. 507011077 podając:
imię i nazwisko, ilość obiadów, data, jeśli potrzebna będzie faktura proszę o dane do faktury,
OBIADY będą przygotowane przez firmę zewnętrzną, więc nie będzie możliwości domówienia obiadów na miejscu. W dniu 8 czerwca i 9 czerwca będzie można dokonać wcześniej zapłaty za obiady w biurze zawodów od godziny 10:00.

Faktura Vat wystawiana przez klub jest tylko za pakiet startowy

Dane do wpłaty

Pakiet startowy jednego uczestnika w jednej kategorii – 70 zł

KS Bogoria Grodzisk Mazowiecki
ul. Sportowa 29
05-825 Grodzisk Mazowiecki
NIP 529-172-33-25
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000262066

Bank Paribas 39 1600 1462 1736 8771 1000 0004


Pobierz Informację o administratorze danych