Komunikat organizacyjny turnieju Amatorskiego

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego

Grodzisk Mazowiecki 02.09.2017r. (sobota)

 

1.  Organizator:

Klub Sportowy Bogoria Grodzisk Mazowiecki.         

2.  Termin i miejsce:

02.09.2017  roku Hala Sportowa przy ul. Westfala 3a w Grodzisku Mazowieckim.

3.  Cel imprezy:

Inicjowanie i stymulowanie aktywności fizycznej w społeczeństwie, promocja tenisa stołowego.

4. Uczestnictwo:

Bezpłatne.

5. Program turnieju: 

8.00- Turniej Akademii Tenisa Stołowego
10.00 –
– Dzieci i Młodzież do 18 roku życia
– Kobiety
– Mężczyźni 18-35
– Mężczyźni 35-60
– Mężczyźni 60+
13.00 – OPEN- Maksymalnie w turnieju wystąpić może 32 zawodników, o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
13.00 – Sponsorzy

6. Zgłoszenia:  

Osobą odpowiedzialną za głoszenia jest Dominik Wieczorek tel. 695450088 mail: dominik.wieczorek@bogoriagrodzisk.pl

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są w dniu zawodów.

Kategoria Akademii Tenisa Stołowego – tylko zawodnicy Akademii Tenisa Stołowego klubu Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

Kategorie od godz. 10.00 – Tylko Amatorzy (zawodnicy nie posiadający licencji PZTS), każdy może zagrać tylko w jednej kategorii

OPEN – brak ograniczeń

Sponsorzy – zaproszeni sponsorzy i partnerzy KS Bogoria

7.      System rozgrywek:

Decyzję dotyczącą wyboru systemu gier podejmie Sędzia Główny w zależności od ilości uczestników.

Maksymalna liczba osób w Kategoriach Open i Amatorzy wynosi 32. W kategorii Dzieci i młodzież maksymalnie może wziąć udział 32 uczestników. O zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

8.      Nagrody:

Kategoria Dzieci i młodzież – nagrody rzeczowe

Wszystkie Pozostałe Kategorie – nagrody rzeczowe

Kategoria Open:

1.      miejsce 500zł

2.      miejsce 300zł

3.      miejsce 200zł

 

9. Sprawy dodatkowe:

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia przez uczestnika w trakcie trwania turnieju.

Obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne (płaska, jasna podeszwa).

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Sędziego Głównego turniejui przedstawiciela organizatora.